Alytaus senkapis

1984-1986 metais aptiktas XIV-XVII a. Alytaus senkapis yra įsikūręs ant Nemuno dešiniojo kranto, aukštoje kalvoje, apie 500 m į šiaurę nuo Alytaus piliakalnio. Jo archeologinius tyrimus vykdė Alytaus kraštotyros muziejaus archeologas Eugenijus Svetikas. Ištirtas visas senkapio plotas, apimantis 2998 m2, iškelti 1152 kapai. Mirusieji orientuoti įvairiomis kryptimis, aukštielninki, ištiestomis kojomis. Dauguma kapų be įkapių. Alytaus senkapis laikomas vienu iš didžiausių, geriausiai išlikusių ir reprezentatyviausių istorinių laikų laidojimo paminklų visoje Lietuvoje.


Bendra palaikų išlikimo būklė yra gera, kaulai mažai paveikti erozijos,  daugumos individų skeletai pilnai surinkt:

Išlikimas

n

%

Visas skeletas (>50 %)

470

47%

Dalinai išlikęs skeletas (~50 %)

365

37%

Fragmentiškai išlikęs skeletas (<50 %)

156

16%

Iš viso saugomas 991 skeletas: 328 nesuaugę individai ir 665 suaugusieji (1 pav.) Vyrai ir tikėtini vyrai sudarė 34 %, moterys ir tikėtinos moterys – 32 %. Nesuaugę, iki 18 m., individai sudaro 33% visų palaidotųjų.


1 pav. Alytaus senkapio struktūra (N=991).
2 pav. Nesuaugusių individų procentinis pasiskirstymas skirtingose amžiaus grupėse visame  Alytaus senkapyje (N=991).
3 pav. Suaugusių individų procentinis pasiskirstymas tarp skirtingų amžiaus grupių  visame Alytaus senkapyje (N=991).