Marvelės kapinynas

Marvelės kapinynas rastas pietvakarinėje Kauno dalyje, Marvelėje. Tai – didžiausias šio laikotarpio kapinynas Baltijos šalyse. Bendras Marvelės kapinyno plotas siekia 58 995 m². Kapinynas tirtas 1991–2006 m. (vadovas Mindaugas Bertašius). Iš viso aptikta apie 1500 žmonių palaidojimų, datuojamų II-XII a. Laidojimo paminklas išsiskiria ne tik palaidojimų gausa, bet ir rastais aukojimo židiniais ir žirgų kapais. Tai didžiausias žirgų kapinynas Lietuvoje.

Tyrinėtojai išskiria kelis svarbius etapus: II-III a. bei dalis VI a. palaidojimų rasti nedeginti; III-IV iki XII a. mirusiųjų palaikai dažniausiai deginti; XII-XIII a. vyrauja grupiniai palaidojimai; VI-XII a. aukoti žirgai. Inhumacijoms būdingos sudėtingos kapo duobės įrangos, pavyzdžiui, palaikai apdedami akmenimis arba laidojami mediniuose karstuose, o kartais nulipdoma karstą imituojanti molio sienelė. Sudegintų mirusiųjų laidosena įvairi.


Kolekcijoje yra saugomi 786 individų skeletai. Antropologinė medžiaga yra prastai išlikusi, palaikai fragmentiški (1 lentelė). Iš visų gerai išlikusių skeletų vyrų palaikai sudaro 80,8%, moterų – 19,2%. Nėra gerai išlikusių nesuaugusių individų skeletų, jie itin fragmentiški.

Išlikimasn%
Visas skeletas (>50 %)263,3 %
Dalinai išlikęs skeletas (~50 %)8010,2 %
Fragmentiškai išlikęs skeletas (<50 %)68086,5 %

Iš 786 Marvelės kapinyne palaidotų individų 66,7% buvo suaugę, o 33,3% nepasiekę brandos (1 pav.). Vyrai ir tikėtini vyrai sudarė 35,9 % visų tirtų individų, o moterys ir tikėtinos moterys – 28,5 %. Nesuaugusių individų amžiaus pasiskirstymas nurodytas 2 pav., o suaugusiųjų – 3 pav. 

1 pav. Marvelės kapinyno populiacijos struktūra (N=786).
2 pav. Nesuaugusių individų procentinis pasiskirstymas tarp skirtingų amžiaus grupių visoje Marvelės populiacijoje (N=786).
3 pav. Vyrų ir moterų procentinis pasiskirstymas tarp skirtingų amžiaus grupių visoje Marvelės kapinyno populiacijoje (N=786).