Gėluvos senkapis

1974-1975 metais Raseinių rajone tirta teritorija šalia buvusios Gėluvos kalvinistų bažnyčios. Archeologiniams tyrimams vadovavo Vytautas Urbanavičius. Iš viso, buvusios bažnyčios šventoriaus teritorijoje aptikta 360 kapų, datuojamų XVII a. Dauguma mirusiųjų palaidoti karstuose, rasta drabužių detalių, darbo įrankių, monetų. Laidojant mirusiuosius kapų eilių ar tam tikros laidojimo tvarkos nesilaikyta, todėl palaidojimai išsidėstę įvairiomis kryptimis. Trys kapai, Nr. 35, 36, 108 buvo priskirti V-VI a. dėl tam laikotarpiui būdingų įkapių, tačiau antropologiškai jų kaulai netirti. Apibendrinant galima pasakyti, kad XVII a. Gėluvos senkapio antropologinė medžiaga yra gausi, bet labai fragmentiška. Selektyvus kaulų rinkimo pobūdis apriboja tikslios individų lyties ir amžiaus diagnostikos galimybes ir neleidžia šio senkapio medžiagos laikyti reprezentaciniu istorinių laikų laidojimo objektu.


Gėluvos senkapio antropologinė medžiaga yra pakankamai gerai išlikusi, bet rinkta itin selektyviai, saugojimui buvo paliktos tik gerai išlikusios kaukolės, ilgieji kaulai, dubenkauliai ir slanksteliai:

Išlikimas

n

%

Visas skeletas (>50 %)

3

3%

Dalinai išlikęs skeletas (~50 %)

14

15%

Fragmentiškai išlikęs skeletas (<50 %)

79

82%

Iš viso saugomi 96 skeletų fragmentai: 86 suaugusiųjų ir 10 nesuaugusių individų (1 pav.) Remiantis Gintauto Česnio ankstesnio antropologinio tyrimo rezultatais, “vaikai ir paaugliai sudarė beveik pusę (43,3 %), o naujagimiai –  18,6 %  visų mirusiųjų”,  tačiau šiuo metu  saugoma tik mažiau nei trečdalis, t.y. 28% visų (N=349) rastų individų. Moterys ir tikėtinos moterys sudarė 40,7 %, vyrai ir tikėtini vyrai – 59,3 %.

Iš saugomų nesuaugusių individų didžiausią dalį sudaro vaikai nuo 1 iki 10 metų, visai nėra naujagimių ir kūdikių (2 pav.) Tarp saugomų suaugusių vyrų, daugiausia vyresnio amžiaus (40 ir vyresnių) individų. Moterų skaičius visose amžiaus grupėse panašus (3 pav.).

1 pav. Gėluvos senkapio struktūra (N=96).
2 pav. Nesuaugusių individų procentinis pasiskirstymas skirtingose amžiaus grupėse visame Gėluvos senkapyje (N=96).
3 pav. Suaugusių individų procentinis pasiskirstymas tarp skirtingų amžiaus grupių  visame Gėluvos senkapyje (N=96).