Duomenų bazė

Skaitmeninėje antropologinių duomenų bazėje kaupiama detali informacija apie pagrindinėje antropologinėje kolekcijoje saugomus skeletus ar jų fragmentus. Detaliai aprašomas kiekvieno individo (skeleto ir dantų) išlikimas, lytis, amžius, patologiniai pakitimai. Taip pat pateikiama informacija apie laidojimo objektą, archeologinės ir antropologinės ataskaitos, ankstesnių mokslinių tyrimų (jei tokie buvo) duomenys. Be to, nurodoma, ar tiriamame laidojimo objekte rasta gyvulių kaulų. Informacija yra nuolat pildoma.

Išlikimo vertinimas

Vertinant palaikų išlikimą, nurodomas kiekvieno individo bendras kaukolės (sveika, fragmentiška, deformuota, rekonstruota) ir skeleto (visas, dalinis, fragmentiškas) įvertinimas. Taip pat trijų balų sistema aprašomas kiekvieno kaulo (ar jo dalių) išlikimas, vertinamas atsižvelgiant į fragmentiškumą ir kaulų paviršiaus erozinius pakitimus:

  • 0 – kaulo arba kaulo dalies nėra;
  • 1 – gerai išlikęs (kaulo ar jo dalies vientisumas nepažeistas, paviršius be erozijos arba matomi minimalūs tafonominiai pakitimai);
  • 2 – vidutiniškai išlikęs (kaulas ar jo dalis yra fragmentuoti, paviršiuje stebimi eroziniai pakitimai);
  • 3 – prastai išlikęs (kaulas ar jo dalis itin fragmentiški, paviršius yra stipriai erodavęs ir (arba) matoma akytoji kaulinė medžiaga).

Dantų išlikimas aprašomas nurodant bendrą dantų būklę (sveiki, erodavę, pavieniai, pilnas rinkinys), taip pat pateikiamas kiekvienoje dantų grupėje esančių išlikusių ir sveikų dantų skaičius.

Lyties vertinimas

Lytis nustatoma remiantis dubens kauluose ir kaukolėje aptinkamais lytinio dimorfizmo požymiais (pagal Buikstra ir Ubelaker, 1994). Vertinama tik suaugusio individo biologinė lytis. Išskiriamos šešios lyties kategorijos:

  • „Vyras“ – kai dubens ir kaukolės kaulai rodo vienareikšmius vyriškai lyčiai būdingus morfologinius požymius.
  • „Vyras?“ (tikėtinas vyras) – individo lytiniai požymiai nėra vienareikšmiai ar stipriai išreikšti, bet kai kurie iš jų rodo vyriškai lyčiai būdingus morfologinius požymius.
  • „Neaišku“ – individo lyties vizualiai nustatyti neįmanoma dėl nevienodai pasireiškiančių  morfologinių požymių arba dėl prasto kaulų išlikimo (fragmentiškumo, paviršiaus erozijos ar kaulo dalių trūkumo).
  • „Moteris?“ (tikėtina moteris) – individo lytiniai požymiai nėra vienareikšmiai ar stipriai išreikšti, bet kai kurie iš jų rodo moteriškai lyčiai būdingus morfologinius požymius.
  • „Moteris“ – kai dubens ir kaukolės kaulai, nurodo vienareikšmius moteriškai lyčiai būdingus morfologinius požymius.

Individas, kurio skeletas ir dantys dar nėra fiziškai subrendę (kaulai nėra baigę kaulėti, epifizių nėra, arba jos tik iš dalies priaugusios, nepasibaigusi dantų kaita), laikomas „nesuaugusiu individu“. Tokio individo biologinė lytis nėra nustatoma.

Amžiaus vertinimas

Individo amžius mirties metu nustatomas naudojat visus taikytinus šiuolaikinius makroskopinės analizės metodus (Buiktra ir Ubelaker, 1994). Vertinami pokyčiai gaktikaulio ir klubakaulio srityje, kaukolės siūlių kaulėjimas, šonkaulių krūtinkauliniai galai.

Suaugusių individų biologinis amžius nustatomas 10 metų intervalu (pvz.: 20-29 m.; 35-44 m.). Jei dėl kaulų fragmentiškumo ar erozijos tikslaus amžiaus nustatyti neįmanoma, pateikiamos platesnės amžiaus ribos (pvz.: > 40 m.; suaugęs).

Nesuaugusių individų amžius nustatomas pagal dantų mineralizaciją ir dygimą, skeleto išsivystymą. Išskiriamos tokios amžiaus grupės: 0-4 m.; 5-9 m.; 10-14 m.; 15-19 m.; 18-20 m.

Patologijų vertinimas

Išskiriamos tokios pagrindinės skeleto patologijų grupės: traumos, specifiniai uždegimai, nespecifiniai uždegimai, metaboliniai sutrikimai, navikai, įgimtos patologijos, degeneraciniai pakitimai.

Dantų patologijos aprašomos pagal standartinę antropologinę metodiką (Hilson, 2001). Išskiriamos tokios pagrindinės dantų patologijų grupės: kariesas, priešmirtinis dantų praradimas, abscesai, ryškūs dantų akmenys, žymus kramtomųjų paviršių nusidėvėjimas.

Duomenų bazėje saugoma informacija  yra prieinama tik autorizuotiems vartotojams, pateikusiems specialios formos užklausą (pateikiama žemiau). Apibendrintus duomenis apie kolekcijoje saugomą antropologinę medžiagą bei stambiausius, atskirus laikotarpius reprezentuojančius objektus galite rasti atitinkamą laikotarpį aprašančiame skyriuje.

Duomenys apie kremuotus palaikus ir istorinę kaukolių kolekciją sukaupti papildomose duomenų bazėse. Detalesnę informaciją galite gauti kreipdamiesi nurodytais kontaktais. Apibendrinti duomenys apie šias kolekcijos dalis pateikiami skyriuose apie kremacijas  ir istorinę kaukolių kolekciją.