Antropologijos laboratorija

RIMANTAS JANKAUSKAS

 • Mokslinis laipsnis, vardas: Mokslų daktaras (HP), profesorius.
 • Aukštasis išsilavinimas: 1982 m. Vilniaus universitetas, gydytojas.
 • Disertacija: 1988 m. Maskvos valstybinis P. Lumumbos universitetas (eksternas), disertacijos tema: Stuburo morfologinės ypatybės ir jų įvairovės veiksniai (Lietuvos paleoantropologinės medžiagos duomenimis).
 • Habilitacija: 2006 m. Vilniaus universitetas, habilitacijos tema: Paleoantropologinių ir osteologinių tyrimų Lietuvoje raida, rezultatai ir optimizavimo gairės.
 • Darbo veikla: nuo 2007 dirba Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedroje, profesorius. 2015-2020 – Vilniaus universiteto mokslo prorektorius.
 • Dėstomi dalykai: žmogaus anatomija, žmogaus biologija, fizinė antropologija, baltų antropologija, CNS anatomija.
 • Mokslinių interesų sritys: paleopatologija, bioarcheologija, paleoekologija, paleodemografija, paleoantropologija, istorinė antropologija, teismo antropologija, paleoepidemiologija, žmogaus anatomija ir morfologija, žmogaus raida, teratologija, ontogenezė, embriologija.
 • Mokslo draugijos:
  • nuo 1988 m. Europos antropologijos asociacija narys, viceprezidentas 1993-1996 m., sekretoriaus pavaduotojas 1997-1998 m. ir tarybos narys nuo 1999 m.
  • nuo 1992 m. Paleopatologijos asociacijos narys.
  • nuo 1988 m. Lietuvos morfologų draugijos narys, pirmininkas 2001-2006 m.
  • Nuo 1988 m. Lietuvos archeologijos draugijos narys.
 • Reikšmingi tyrimai:
  • nuo 1989 – pokario rezistentų kapaviečių tyrimai;
  • 1989-1990 – Estijos Respublikos (1918-1940) prezidento Konstantino Pätso palaikų identifikavimas;
  • 1994-1998 – KGB aukų Tuskulėnų masinės kapavietės Vilniuje ekshumavimo, tyrimų ir identifikavimo darbo grupės narys;
  • nuo 1998 – palaidojimų Lietuvos bažnyčių kriptose tyrimai (Kultūros vertybių apsaugos departamento programos);
  • 2002 – Napoleono karių masinės kapavietės (1812 m.) tyrimai;
  • 2004-2009 – Dubingių piliavietėje rastų Radvilų giminės palaikų identifikavimas;
  • 2017-2019 – Gedimino kalne užkastų 1863-1864 m. sukilėlių palaikų identifikavimas.
  •  

ŽYDRŪNĖ MILIAUSKIENĖ

 • Mokslinis laipsnis, vardas: mokslų daktarė, docentė.
 • Aukštasis išsilavinimas: 1998 m. Vilniaus universitetas, biologijos mokslų magistrė.
 • Disertacija: 2005 m. Vilniaus universitetas, „Senųjų Lietuvos gyventojų biologinės būklės ir sveikatos rodikliai“.
 • Darbo veikla: nuo 1998 m. dirba Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedroje, docentė.
 • Dėstomi dalykai: žmogaus anatomija ir histologija, žmogaus biologija, fizinė antropologija, bioarcheologija.
 • Mokslinių interesų sritys: paleopatologija, paleoekologija, paleoantropologija, dantų ligos,  bioarcheologija, žmogaus anatomija ir morfologija.
 • Mokslo draugijos:
  • nuo 2001 m. Lietuvos morfologų draugijos narė;
  • nuo 2002 m. Europos antropologijos asociacijos narė;
  • nuo 2009 m. Lietuvos archeologijos draugijos narė;
  • nuo 2010 m. Paleopatologijos asociacijos narė.
 • Reikšmingi tyrimai:
  • 2002 m. – Napoleono karių masinės kapavietės (1812 m.) tyrimai;
  • 2004 m. – Latvijos akmens amžiaus Zvejniekų kapinyno tyrimai;
  • 2005 m. – I pasaulinio karo vokiečių karo ligoninės kapavietės tyrimai;
  • 2017-2019 – Gedimino kalne užkastų 1863-1864 m. sukilėlių palaikų identifikavimas.
  • nuo 2019 – pokario rezistentų kapaviečių tyrimai;
  • 2020 m. – II pasaulinio karo Sovietų armijos karo belaisvių kapaviečių tyrimai.

DARIO PIOMBINO-MASCALI

 • Mokslinis laipsnis, vardas: mokslų daktaras, habilituotas daktaras.
 • Aukštasis išsilavinimas: 2002 m. Pizos universitetas (Italija), biologinės antropologijos
 • Disertacija: Pizos universitetas, 2007 m. paleoantropologijos ir patocenozės mokslų daktaro disertacija Pontecagnano: a biocultural study of stressors in an Etruscan population from Campania.
 • Darbo veikla: 2008 m. Europos akademijos Bolcane, Mumijų tyrimų instituto vyresnysis tyrėjas. Nuo 2010 m. Palermo kapucinų katakombų mokslinis globėjas. Nuo 2018 m. Medicinos fakulteto vyriausiasis mokslo darbuotojas.
 • Dėstomi dalykai: mumijų tyrimai, kultūrinė antropologija, žmogaus osteologija, paleopatologija, bioarcheologija.
 • Mokslinių interesų sritys: mumifikuotų palaikų tyrimai, katalikų relikvijų tyrimo ir konservavimas, bioarcheologija.
 • Mokslo draugijos: Paleopathology Association, British Association for Biological Anthropology and Osteoarchaeology
 • Narystė leidinių redakcinėse kolegijose: Yearbook of Mummy Studies, Archaeological and Environmental Forensic Science, Medicina Historica, Encyclopedia of Global Archaeology.
 • Reikšmingi tyrimai: 2019 – Ukrainian Mummy Project;
  • 2018 – Health and Disease in Sicily;
  • 2013 – Ferentillo Mummy Project;
  • 2012 – Kabayan Mummy Expedition;
  • 2011 – Lithuanian Mummy Project;
  • 2009 – Vatican Mummy Project;
  • 2007 – Sicily Mummy Project.

JUSTINA KOZAKAITĖ

 • Mokslinis laipsnis, vardas: mokslų daktarė.
 • Aukštasis išsilavinimas: 2010-2011 m. Durham universitetas (Jungtinė Karalystė), paleopatologijos magistras.
 • Disertacija: 2018 m. Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas: Traumos XIII-XVIII a. Lietuvoje bioarcheologiniais duomenimis.
 • Darbo veikla: nuo 2019 m. dirba Istorijos fakultete asistente; 2013-2018 m. Medicinos fakulteto Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedros vyresnioji specialistė; nuo 2019 m. Medicinos fakulteto Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedros mokslo darbuotoja.
 • Dėstomi dalykai: žmogaus osteologija, paleopatologija, bioarcheologija.
 • Mokslinių interesų sritys: bioarcheologija, paleopatologija, traumos, teismo antropologija, žmogaus biologija.
 • Reikšmingi tyrimai:
  • 2015 m. Pročiūnų masinės kapavietės (Šiaulių raj.) palaikų antropologinė fiksacija in situ. Palaikai siejami su 1941-1944 metų masiniais suimtųjų šaudymais;
  • 2015-2016 m. Vilniaus Švč. Trejybės Graikų katalikų apeigų bažnyčios vienuolių palaikų analizė;
  • 2016-2017 m. Nesvyžiaus Radvilų mauzoliejaus palaidojimų, siejamų su Mikalojumi Kristupu Radvila-Našlaitėliu, Elžbieta Eufemija Višnioviecka Radviliene, Kristupu Mikalojumi Radvila, Albertu Vladislovu Radvila, Mykolu Kazimieru Radvila-Žuvele, Mikalojumi Kristupu XVI Radvila, Jeronimu Florijonu Radvila, Pranciška Uršule Višniovecka Radviliene ir Karoliu Stanislovu Radvila tyrimai;
  • 2017 m. Palaimintojo Teofiliaus Matulionio palaikų tyrimai;
  • 2017-2019 – Gedimino kalne užkastų 1863-1864 m. sukilėlių palaikų identifikavimas.
  • Nuo 2017m. pokario rezistentų palaikų tyrimai ir identifikacija;
  • 2018 m. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) gynybos pajėgų vado brigados generolo Adolfo Ramanausko-Vanago palaikų antropologiniai tyrimai;
  • 2019 m. partizano Antano Kraujelio-Siaubūno palaikų antropologiniai tyrimai.
  • 2019-2020 m. Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios kriptose palaidotųjų antropologiniai tyrimai.

RŪTA BRINDZAITĖ

 • Mokslinis laipsnis, vardas: magistrė.
 • Aukštasis išsilavinimas: 2017-2018 m. Durham universitetas (Jungtinė Karalystė), paleopatologijos magistras.
 • Darbo veikla: nuo 2019 m. dirba specialiste Medicinos fakultete Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedroje.
 • Mokslinių interesų sritys: paleopatologija, bioarcheologija, ūgio rekonstrukcija, vaikų bioarcheologija, metabolinės kaulų ligos.
 • Mokslo draugijos:
  • nuo 2019 m. Lietuvos Archeologijos Draugijos narė.
  • nuo 2019 m. Europos Archeologų Asociacijos narė.
 • Reikšmingi tyrimai:
  • 2015-2016 m. Vilniaus Švč. Trejybės Graikų katalikų apeigų bažnyčios vienuolių palaikų analizė;
  • 2016-2017 m. Nesvyžiaus Radvilų mauzoliejaus palaidojimų, siejamų su Mikalojumi Kristupu Radvila-Našlaitėliu, Elžbieta Eufemija Višnioviecka Radviliene, Kristupu Mikalojumi Radvila, Albertu Vladislovu Radvila, Mykolu Kazimieru Radvila-Žuvele, Mikalojumi Kristupu XVI Radvila, Jeronimu Florijonu Radvila, Pranciška Uršule Višniovecka Radviliene ir Karoliu Stanislovu Radvila tyrimai;
  • 2019-2020 m. Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios kriptose palaidotųjų antropologiniai tyrimai;
  • 2020 m. Zoknių ir Armalėnų karo belaisvių antropologiniai tyrimai.