Kernavės-Kriveikiškių senkapis

Kernavės-Kriveikiškių senkapis tirtas 1993-2002 metais (vadovas Gintautas Vėlius). XIII-XIV a. senkapis aptiktas smėlingoje kalvoje Kernavės miestelio rytinėje dalyje, buvusiame Kriveikiškių kaime. Griautiniai palaidojimai orientuoti į V, mirusieji laidoti aukštielninki, ištiestomis kojomis ir sukryžiuotomis rankomis liemens arba krūtinės srityje, su negausiomis įkapėmis, vyrauja įvairios aprangos detalės ir papuošalai. Daugelyje kapų skeletai visiškai sunykę arba išlikę tik fragmentiškai. Rasti trys dvigubi kapai, du mirusieji palaidoti kniūbsti. Iš viso aptikti 292 kapai.


Skeletų išlikimas yra itin prastas, kaulai žymiai paveikti erozijos ir labai fragmentiški. Iš viso saugomi 215 individų griaučiai arba geriausiai išlikusios jų dalys (kaukolė, ilgieji kaulai:

Išlikimas

n

%

Visas skeletas (>50 %)

23

11%

Dalinai išlikęs skeletas (~50 %)

80

37%

Fragmentiškai išlikęs skeletas (<50 %)

112

52%

Kernavės-Kriveikiškių demografinės struktūros įvertinimą riboja prastas medžiagos išlikimas. Daugiau nei penktadaliui suaugusių individų lyties ir amžiaus nustatyti nepavyko, iš likusių, vyrai ir tikėtini vyrai sudarė 31 %, moterys ir tikėtinos moterys – 27 %. Nesuaugę, iki 18 m., individai sudaro šiek tiek mažiau nei trečdalį visų palaidotų asmenų (1 pav.).

Daugumos nesuaugusiųjų individų tikslaus amžiaus mirties metu nustatyti nepavyko (2 pav.). Daugiausia suaugusių vyrų mirė būdami 40-49 m. amžiaus, moterų mirštamumas visose amžiaus grupėse panašus (3 pav.).

1 pav. Kernavės-Kriveikiškių senkapio struktūra (N=215).
2 pav. Nesuaugusių individų procentinis pasiskirstymas skirtingose amžiaus grupėse visame Kernavės-Kriveikiškių senkapyje (N=215).
3 pav. Suaugusių procentinis pasiskirstymas tarp skirtingų amžiaus grupių visame  Kernavės-Kriveikiškių senkapyje (N=215).