Vilnius, Dainavos g. 5

2018 m. vykdyti detalieji archeologiniai tyrimai Dainavos g. 5 sklype (vadovas – Vytautas Vingis). Ištirtame 1560m2 plote iš viso rasti 65 kapai, juose – 111 individų. Dalį kapų sudaro grupiniai palaidojimai, t.y., po 2-6 individus, gulinčius šalia vienas kito arba vienas ant kito. Mirusieji laidoti karstuose, aukštielninki, rankos sudėtos krūtinės, juosmens ar dubens srityje, kojos ištiestos, galvomis orientuoti V arba ŠV kryptimis.


Dainavos g. 5 rasti skeletai yra gerai išlikę, mažai fragmentuoti ir nedaug paveikti erozijos:

Išlikimas

n

%

Visas skeletas (>50 %)

69

67%

Dalinai išlikęs skeletas (~50 %)

20

19%

Fragmentiškai išlikęs skeletas (<50 %)

14

14%

Absoliučią daugumą palaidotųjų sudaro vyriškos lyties individai (1 pav.). Rastos dvi tikėtinos moterys, nesuaugusių individų nenustatyta. Trečdalį visų mirusių vyrų sudaro jauni, 20-29 m. amžiaus, individai, nemažai vyrų priklausė 18-20 m. amžiaus grupei (2 pav.).

1 pav. Dainavos g. 5 sklype palaidotų individų pasiskirstymas (N=103).
2 pav.  Dainavos g. 5 sklype palaidotų vyrų procentinis pasiskirstymas tarp skirtingų amžiaus grupių (N=103).