Panevėžys, Nepriklausomybės aikštė

Panevėžys – vienas iš didžiųjų Lietuvos miestų, įsikūręs šiaurės Lietuvoje, prie Nevėžio upės. Nors miestas buvo įkurtas dar XVI a., jo urbanistinė plėtra suintensyvėjo tik XIX a., kairiajame Nevėžio krante įsikūrusiame Naujajame Panevėžyje.

2016-2020 m. Panevėžio kraštotyros muziejaus archeologas Dovilas Petrulis kasinėjo centrinę miesto dalį, apimančią dabartinės Klaipėdos, Tilvyčio gatves ir šiaurės rytinę Nepriklausomybės aikštės dalį. XVIII-XIX a. pradžioje ši teritorija priklausė Pijorų vienuoliams. Vienuoliai rūpinosi bažnyčia (vėliau tapusia stačiatikių cerkve, dabar – Šv. Trejybės bažnyčia), vienuolynu, sodu, mokykla ir kapinėmis. Kapinėse buvo laidojami pijorų vienuoliai ir katalikybę išpažįstantys miesto gyventojai, o nuo XIX a. pabaigos –  tik stačiatikių bendruomenės nariai. Dalis  kapinių šiuo metu yra užstatytos, ir iš dalies suardytos įrengiant komunikacijas, todėl detalieji archeologiniai tyrimai vykdyti sąlyginai nedideliame buvusių kapinių plote – ištirti 699 m2. Iš viso atidengti 95 kapai, dar mažiausiai 20 individų nustatyti tarp suardytų palaidojimų. Mirusieji laidoti karstuose, orientuoti į vakarus. Įkapių rasta nedaug – keli kryželiai, medalionas ir segė.


2016-2018 m. kasinėjimu metu rasti griaučiai ir dantys yra gerai išlikę, kruopščiai surinkti, o kaulų paviršius nežymiai paveiktas erozijos:

Išlikimas

n

%

Visas skeletas (>50 %)

58

63%

Dalinai išlikęs skeletas (~50 %)

22

24%

Fragmentiškai išlikęs skeletas (<50 %)

15

16%

Kolekcijoje saugomi 92 individų palaikai, iš jų 81 % sudaro suaugusių ,  19 % – nesuaugusių individų skeletai. Daugiau nei pusę visų palaidotųjų (61 %) sudaro vyrai ir tikėtini vyrai, ir tik 16 % – moterys ir tikėtinos moterys. Nesuaugę individai sudaro 19 % (1 pav.).

Nesuaugusių individų grupėje daugiausia buvo 1-5 m. amžiaus vaikų  (2 pav.). Daugiausia suaugusių vyrų ir moterų mirė jauname amžiuje – 20-29 m. (3 pav.).


1 pav. Panevėžio pijorų-stačiatikių kapinėse palaidotų individų struktūra (N=92).
2 pav. Nesuaugusių individų procentinis pasiskirstymas skirtingose amžiaus grupėse visoje Panevėžio pijorų-stačiatikių kapinių populiacijoje (N=92).
3 pav. Suaugusių individų procentinis pasiskirstymas skirtingose amžiaus grupėse visoje Panevėžio pijorų-stačiatikių kapinių populiacijoje (N=92).