Zooarcheologijos laboratorija

GIEDRĖ PILIČIAUSKIENĖ

 • Mokslinis laipsnis, vardas: mokslų daktarė, docentė.
 • Aukštasis išsilavinimas: 2000 m. Vilniaus universitetas, archeologijos mokslų magistrė.
 • Disertacija: 2008 m. Lietuvos veterinarijos akademija, tema Galvijų kaulų iš Vilniaus žemutinės pilies osteologinė analizė ir amžiaus nustatymas pagal dantų struktūrą.
 • Darbo veikla: nuo 2007 m. dirbo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete Archeologijos katedroje asistente-lektore, o nuo 2019 m. – docente. Mokslo darbuotoja LMT finansuojamuose Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto projektuose
 • Dėstomi dalykai: zooarcheologija.
 • Mokslinių interesų sritys: zooarcheologija; faunos istorija; žuvų tyrimai; Baltijos regiono priešistorinės ekonomikos; paleomityba ir priešistorinės migracijos; medžioklės, žvejybos ir gyvulininkystės istorija; akmens amžius; arkliai.
 • Mokslo draugijos:
  • Europos archeologų asociacijos (EAA) narė;
  • Tarptautinės archeozoologų tarybos (ICAZ) narė;
  • Kaulo dirbinių tyrėjų grupės (WBRG) narė;
  • Jūros žinduolių tyrėjų darbo grupės (MMWG) narė.
 • Reikšmingi tyrimai:
  • Lietuvos pajūrio akmens amžiaus gyvenviečių – Šventosios, Nidos, Alksnynės 3 zooarcheologinės medžiagos tyrimai, padėję rekonstruoti gyventojų žvejybos pobūdį, ūkį, mitybą;
  • Vilniaus pilių zooarcheologinės medžiagos tyrimai, leidę rekonstruoti pilių gyventojų mitybos, medžioklės pobūdį ir kitus kasdienybės aspektus;
  • Tautų kraustymosi laikotarpio žmonių ir žirgų mobilumo tyrimai, atsakantys į klausimą, apie Lietuvos kapinynuose IV-VI a. palaidotų žmonių ir žirgų kilmę bei galimas migracijų kryptis;
  • Klaipėdos pilies zooarcheologiniai tyrimai, leidę pažvelgti į Vokiečių ordino mitybos ir ūkio ypatumus;
  • Viduramžių ir naujųjų laikų šunų tyrimai.