Projektas OSTLIT

Projektas „Osteologinė medžiaga kaip lituanistinių tyrimų šaltinis (OSTLIT)“ buvo vykdomas 2018-2020 m. Projektą finansavo Lietuvos mokslų taryba (S-LIP-18-50).

Projekto tikslas buvo pristatyti antropologinę ir zooarcheologinę medžiagą kaip specifinį, patikimą ir vertingą praeities visuomenių tyrimų šaltinį, įvertinti neišnaudotas ir potencialias tyrimų galimybes, bei padidinti VU osteologinės kolekcijos prieinamumą Lietuvos bei užsienio mokslininkams, taip skatinant įvairiapusius tarpdalykinius humanitarinių, biomedicinos ir fizikinių mokslo sričių tyrimus.

Projekto metu buvo keliami šie uždaviniai:

  • Įvertinus saugomos medžiagos pobūdį ir kontekstą (paminklo pobūdį, chronologiją) atrinkti moksliniu požiūriu vertingą osteologinę medžiagą tolesniam saugojimui, menkavertės medžiagos tolimesnio saugojimo atsisakant (perlaidojant).
  • Peržiūrėti saugotiną antropologinę medžiagą, fiksuojant palaikų išlikimą, lyties ir amžiaus pasiskirstymą.
  • Užfiksuoti saugotinos zooarcheologinės medžiagos kiekį, išlikimą, rūšinę bei anatominę sudėtį.
  • Surinkti ir susisteminti duomenis apie iki šiol Lietuvoje vykusius VU saugomos kolekcijos antropologinius bei zooarcheologinius tyrimus.
  • Sukurti patikrintos ir susitemintos osteologinės medžiagos skaitmeninę duomenų bazę su tyrėjams draugiška paieškos sistema.
  • Paviešinti apibendrintus duomenis apie sutvarkytą ir moksliniams tyrimams prieinamą osteologinę medžiagą.
  • Sudaryti palankias sąlygas tyrėjams naudotis Vilniaus universiteto antropologine ir zooarcheologine kolekcija.