Plinkaigalio kapinynas

Plinkaigalio kapinynas yra Kėdainių rajone. Tyrimai vykdyti 1977 m. archeologo Eugenijaus Jovaišos, nuo 1978 iki 1984 m. – Vytauto Kazakevičiaus. Plinkaigalio kapinynas yra išsamiausiai ištirtas Lietuvos geležies amžiaus kapinynas. Per septynerius archeologinių tyrimų metus ištirtas 4500 m2 plotas. Atidengti 366 nedeginti (laidoti karstuose) ir 8 deginti žmonių kapai bei 4 žirgų kapai. Dauguma griautinių palaidojimų datuojama V-VI a., o degintiniai – VII a. Rastos gausios V–VI a. įkapės, pavyzdžiui, peiliai, pjautuvai, įmoviniai kirviai, kalavijai, kovos peiliai, sidabru kaustyti geriamieji ragai kapliai, verpstukai, galąstuvai, ylos, pentinai, diržo sagtys, žalvariniai ar sidabriniai smeigtukai, apgalviai, žiedai, antkaklės, apyrankės, segės.


Kolekcijoje saugomi 295 individų palaikai iš 1977-1984 m. atidengtų 366 palaidojimų. 71 individo skeletai ankstesnių antropologinių tyrimų metu buvo aprašyti ir po tyrimų perlaidoti. Plinkaigalio kapinyno palaidojimai nėra pilnos sudėties, t.y. kolekcijoje saugomos kaukolės ir ilgieji kaulai, išskirtinais atvejais dubens kaulai ir patologiniai stuburo slankstelių atvejai. Todėl kolekcija traktuotina kaip dalinio ar fragmentiško išlikimo. Būtina pabrėžti, kad minimų kaulų būklė yra labai gera.

Išlikimas

n

%

Visas skeletas (>50 %)

0

0

Dalinai išlikęs skeletas (~50 %)

150

50,8 %

Fragmentiškai išlikęs skeletas (<50 %)

145

49,2 %

Iš 295 individų 68,8% yra suaugusieji, o 31,2% – nesuaugę individai (1 pav.). Vyrai ir tikėtini vyrai sudarė 36,3 % visų tirtų individų, o moterys ir tikėtinos moterys – 22 %. Nesuaugusių individų amžiaus pasiskirstymas nurodytas 2 pav., o suaugusiųjų 3 pav. 

1 pav. Plinkaigalio kapinyno populiacijos struktūra (N=295).
2 pav. Nesuaugusių individų procentinis pasiskirstymas tarp skirtingų amžiaus grupių visoje Plinkaigalio kapinyno populiacijoje (N=295).
3 pav. Vyrų ir moterų procentinis pasiskirstymas tarp skirtingų amžiaus grupių visoje Plinkaigalio kapinyno populiacijoje (N=295).