Duomenų bazė

Duomenų bazėje galima rasti detalią informaciją apie kiekvieną kolekcijoje esančią archeologinę vietovę ir joje rastus gyvūnų kaulus.

Pateikiama informacija apie pačią archeologinę vietovę, jos tyrimų metai, koordinatės, tipas (pvz., gyvenvietė, piliakalnis, pilkapynas ir pan.), archeologinius tyrimus atlikusį archeologą, archeologinių tyrimų pobūdį ir apimtis, saugomų gyvūnų kaulų datavimą, jų kiekį (svorį), preliminarų rūšių sąrašą, informaciją apie anksčiau vykdytus zooarcheologinius tyrimus, juos vykdžiusį tyrėją, duomenis, kokie moksliniai (stabiliųjų izotopų, DNR ir pan.) buvo vykdyti, nuorodas į tyrimus skelbiančias publikacijas.

Ateityje prie kiekvieno ištirto objekto bus įvesta informaciją apie tikslų rastų ir ištirtų kaulų skaičių ir rūšinį pasiskirstymą.