Elektroninė duomenų bazė

Elektroninėje duomenų bazėje sukaupta informacija apie visus kolekcijoje saugomus skeletus ar jų fragmentus. Detaliai aprašomas kiekvieno individo (skeleto ir dantų) išlikimas, lytis, amžius, patologiniai pakitimai, pagrindiniai matmenys. Taip pat pateikiama informacija apie laidojimo objektą, archeologinės ir antropologinės ataskaitos, ankstesnių mokslinių tyrimų duomenys. Nurodoma, ar tiriamame laidojimo objekte rasta gyvulių kaulų.

KAULŲ IŠLIKIMAS
Vertinant palaikų išlikimą, aprašomas kiekvienas kaulas. Svarbiausi išlikimo rodikliai yra fragmentiškumas ir kaulo paviršiaus erozijos lygis:

 • Jeigu kaulo arba kaulo dalies trūksta, vertinama kaip „nėra“ (0).
 • Geras kaulo išlikimas – kaulo vientisumas nepažeistas, kaulo paviršiuje erozijos poveikis nenustatytas arba matomi minimalūs tafonominiai pakitimai – vertinama kaip „1“.
 • Vidutiniu kaulo išlikimu  („2“) laikoma toks išlikimas, kai dalis kaulo ar jo dalis yra fragmentuota, pastebima pažengusi kaulo paviršiaus erozija.
 • Prasčiausiu išlikimu („3“) laikoma tokia būklė, kai kaulas ar jo dalys itin fragmentiškos ir visas kaulo paviršius yra paveiktas erozijos ir/arba matoma akytoji kaulinė medžiaga.

LYTIS
Individo lytis nustatoma remiantis skeleto dimorfizmo požymiais, kurie aptinkami dubens kauluose ir kaukolėje (pagal Buikstra ir Ubelaker, 1994) . Nustatoma tik suaugusio individo biologinė lytis. Remiantis skeleto požymių rinkiniu, išskiriamos šešios lyties kategorijos:

 • „Vyras“ – kai dubens ir kaukolės kaulai, nurodo vyriškai lyčiai būdingus vienareikšmius morfologinius požymius.
 • „Galimai vyras“ (sutrump. „vyras?“) – individo lytiniai požymiai nėra vienareikšmiai ar stipriai išreikšti, bet kai kurie iš jų rodo vyriškos lyties individą.
 • „Neaišku“ – individo lyties vizualiniu būdu nustatyti neįmanoma dėl požymių pasireikšimo nevienodumo arba kaulų netinkamo išlikimo lygio, t.y. fragmentiškumo, paviršiaus erozijos ar kaulo dalių trūkumo.
 • „Moteris“ – kai dubens ir kaukolės kaulai, nurodo moteriškai lyčiai būdingus vienareikšmius morfologinius požymius (Buikstra ir Ubelaker, 1994).
 • „Galimai moteris“ (sutrump. „moteris?“) – individo lytiniai požymiai nėra vienareikšmiai ar stipriai išreikšti, bet kai kurie iš jų rodo moteriškos lyties individą.
 • Nenustatyta lytis (sutrump. “?”).
 • „Nesuaugęs individas“ – individas, kurio skeletas ir dantys nėra pasiekę fizinio išsivystymo brandos t.y. kaulai nėra baigę kaulėti, epifiziniai galų nėra arba dalinai priaugę, vis dar kaulėja, nepasibaigusi dantų kaita (pieniniai dantys keičiami nuolatiniais). Tokio individo biologinė lytis nėra nustatoma.

AMŽIUS
Amžius mirties metu nustatomas naudojat visus taikytinus šiuolaikinius makroskopinės analizės metodus (Buiktra ir Ubelaker, 1994). Vertinami pokyčiai gaktikaulio ir klubakaulio srityje, kaukolės siūlių kaulėjimas, šonkaulių krūtinkauliniai galai. Nesuaugusiems individams amžius nustatomas pagal dantų mineralizaciją ir dygimą, skeleto išsivystymą. Išskirtos šios amžiaus kategorijos:

 • 0-4 m.
 • 5-9 m.
 • 10-14 m.
 • 15-19 m.
 • 20-29 m.
 • 30-39 m.
 • 40-49 m.
 • >50 m.