Dario Piombino-Mascali

Dr. Dario Piombino-Mascali
  • 2002 m. įgijo biologinės antropologijos magistro laipsnį Pizos universitete. Tame pačiame universitete 2007 m. apgynė paleoantropologijos ir patocenozės mokslų daktaro disertaciją.
  • 2008 m. buvo paskirtas vyresniuoju tyrinėtoju paleopatologijos srityje Europos akademijoje Bolcane (Eurac).
  • 2010 m. tapo Palermo kapucinų katakombų moksliniu globėju.
  • Mokslinių tyrimų interesas – mumifikuotų palaikų mokslinis tyrimas.
  • Bendradarbiauti su Vilniaus universiteto Medicinos fakultetu kaip vizituojantis mokslininkas pradėjo 2013 m., siekdamas koordinuoti Lietuvos mumijų projektą.
  • 2018 m. tapo Vilniaus universiteto medicinos fakulteto vyriausiuoju mokslo darbuotoju.
  • Jis paskelbė daug mokslinių straipsnių biologinės ir teismo antropologijos bei archeologijos srityse; ištyrė daugybę žmonių palaikų, kaip antai: vad. ledo žmogų, mumijas iš kriptų ir bažnyčių Italijoje ir Lietuvoje, Egipto mumijas, anatominius pavyzdžius, saugomus Paolo Gorini muziejuje Lodyje, ir ugnimi apdorotas mumijas Filipinuose.
  • Katalikų relikvijų tyrimo ir konservavimo specialistas.