Giedrė Piličiauskienė

Dr. Giedrė Piličiauskienė nuo 2003 m. yra atlikusi apie 80 įvairaus pobūdžio ir laikotarpio archeologinių objektų zooarcheologinės medžiagos tyrimus, tarp kurių – Vilniaus Žemutinės pilis, Kernavė, Šventosios, Nidos akmens amžiaus gyvenvietės ir kt.. Ji yra surinkusi didelę palyginamąją žinduolių ir žuvų skeletų kolekciją, jos sukaupta ištirtos ir netirtos zooarcheologinės medžiagos kolekcija yra perduota Vilniaus universitetui. Giedrė Piličiauskienė yra paskelbusi daugiau negu 10 publikacijų zooarcheologine tematika, projektinėje veikloje bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio mokslininkais vykdant tarpdalykinius žmonių mitybos ir zooarcheologinius tyrimus, skaito pranešimus tarptautinėse mokslinėse konferencijose, dėsto Vilniaus universiteto archeologijos specialybės studentams. Ji taip vykdė įvairių laikotarpių archeologinių paminklų archeologinius tyrimus, 2008-2013 m. dirbo Lietuvos nacionaliniame muziejuje Archeologijos skyriuje. Mokslinių tyrimų kryptys: zooarcheologija, gyvūnų paleopatologija.