Justina Kozakaitė

Justina Kozakaitė ( © Edgaras Kurauskas)
  • Dr. Justina Kozakaitė žmonių palaikų tyrimus vykdo nuo 2011 metų. Tuo metu baigtos paleopatologijos magistro studijos Durham‘o universitete (Jungtinė Karalystė).
  • 2013 metais pradėjo dirbti Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedroje. Kuruoja čia saugomą skeletuotų žmonių palaikų kolekciją.
  • 2018 metais apgynė disertaciją tema „Traumos Lietuvoje bioarcheologiniais ir istoriniais duomenimis“.
  • Dalyvavo tiriant Vilniaus Šv. Dvasios (dominikonų) bažnyčios mumijas, Kretingos Tiškevičių koplyčios palaikus, Švč. Trejybės bažnyčios kriptos ir Nesvyžiaus Radvilų mauzoliejaus palaidojimus.
  • Šiuo metu Vilniaus universitete archeologijos studentams dėsto osteologijos ir paleopatologijos kursą ir skaito paskaitas apie traumas ir jų identifikavimą.
  • Lietuvoje rastą ir saugomą antropologinę medžiagą ne kartą pristatinėjo tarptautinėse konferencijose (European Meeting of the Palaeopathology Association, Nordic Medical History Congress, Baltic Bioarchaeology Meeting ir pan).
  • Keleto straipsnių ir monografijos bendraautorė.
  • Mokslinių interesų kryptys: bioarcheologija, paleopatologija, traumos.