Justina Kozakaitė

Dr. Justina Kozakaitė žmonių palaikų tyrimus vykdo nuo 2011 metų. Tuo metu baigtos paleopatologijos magistro studijos Durham‘o universitete (Jungtinė Karalystė). 2013 metais pradėjo dirbti Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedroje. Kuruoja čia saugomą skeletuotų žmonių palaikų kolekciją. 2018 metais apgynė disertaciją tema „Traumos Lietuvoje bioarcheologiniais ir istoriniais duomenimis“. Taip pat dalyvavo tiriant Vilniaus Šv. Dvasios (dominikonų) bažnyčios mumijas, Kretingos Tiškevičių koplyčios palaikus, Švč. Trejybės bažnyčios kriptos ir Nesvyžiaus Radvilų mauzoliejaus palaidojimus. Šiuo metu Vilniaus universitete archeologijos studentams dėsto osteologijos ir paleopatologijos kursą ir skaito paskaitas apie traumas ir jų identifikavimą. Lietuvoje rastą ir saugomą antropologinę medžiagą ne kartą pristatinėjo tarptautinėse konferencijose (European Meeting of the Palaeopathology Association, Nordic Medical History Congress, Baltic Bioarchaeology Meeting ir pan), keleto straipsnių ir monografijos bendraautorė. Mokslinių interesų kryptys: bioarcheologija, paleopatologija, traumos.