Rimantas Jankauskas

Rimantas Jankauskas
 • Mokslinis laipsnis, vardas: Mokslų daktaras (HP), profesorius.
 • Aukštasis išsilavinimas: Vilniaus Universitetas, 1982, gydytojas.
 • Studijos doktorantūroje: aukštoji mokykla – Maskvos valstybinis P.Lumumbos universitetas (1988 m., eksternu). Disertacijos tema: Stuburo morfologinės ypatybės ir jų įvairovės veiksniai (Lietuvos paleoantropologinės medžiagos duomenimis).
 • Habilitacija: Vilniaus universitetas, 2006 m. Habilitacijos tema: Paleoantropologinių ir osteologinių tyrimų Lietuvoje raida, rezultatai ir optimizavimo gairės (Vilniaus universitetas, 2006 m.).
 • Darbo veikla: nuo 2007 – Vilniaus Universiteto Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra, profesorius.
  2015-2020 – Vilniaus universiteto mokslo prorektorius.
 • Mokslinių interesų sritys: paleopatologija, bioarcheologija, paleoekologija, paleodemografija, paleoantropologija, istorinė antropologija, teismo antropologija, paleoepidemiologija, žmogaus anatomija ir morfologija, žmogaus raida, teratologija, ontogenezė, embriologija, skeleto patologija.
 • Dėstomi dalykai: žmogaus anatomija, žmogaus biologija, fizinė antropologija, baltų antropologija, CNS anatomija.
 • Moksliniai projektai ir grantai:
  1998 – Lietuvos mokslo ir studijų fondas, tyrimų projektas “Asmens amžiaus nustatymas pagal dantų mikrostruktūrą”;
  1999 – Lietuvos kultūros vertybių apsaugos departamentas, tyrimų projektas “Gelbėjimo tikslais kasinėjamų archeologijos paminklų antropologiniai tyrimai”;
  2003-2004 – dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityse Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos 2003-2004 m. programa “Žiliberas”, projektas  “Antropologiniai Napoleono Didžiosios Armijos (1812 m.) karių masinės kapavietės Vilniuje tyrimai”;
  2001-2018 – “Europos sveikatos istorija nuo vėlyvojo paleolito iki šių laikų” (Ohajo valstijos universiteto ekonomikos ir antropologijos departamentų projektas, remiamas JAV Nacionalinio mokslo fondo) – bendradarbis;
  2012-2015 – „Visuotinės dotacijos“ projektas „Lietuvos valstybės ištakos Dubingių mikroregiono tyrimų duomenimis” (projekto kodas VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-037) (vyriaus.m.darb., 0,5 etato);
  2012-2015 – “Kultura funeralna elit I Rzeczpospolitej w XVI – XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Próba analizy interdyscyplinarnej” (Torunės universitetas);
  2012-2016 – FP7 projektas ‘New Methodologies and Protocols of Forensic Identification by Craniofacial Superimposi-tion (MEPROCS).
 • Konsultuota užsienio doktorantų ir tyrinėtojų: A.Bužilova (Rusija, 1992 m.); N.Bazarsad (Mongolija, 1994 m.), G.Gerhards, G.Zarinia (Latvija, 1999, 2000, 2002 m.), R.Pinhasi (Izraelis, 2000 m.), O.Magnell (Švedija, 2000, 2001 m.), A.Kozak (Ukraina, 2001 m.), J.Limbo (Estija, 2004 m.), R.Allmae (Estija, 2005, 2007 m.), C.Bird (JAV, 2011-2013 m.), S.Holder (JAV, 2016 m.).
 • Dalyvavimas mokslo draugijose: Europos antropologijos asociacija: narys nuo 1988 m., viceprezidentas 1993-1996 m., sekretoriaus pavaduotojas 1997-1998 m., tarybos narys nuo 1999 m. Paleopatologijos asociacija: narys nuo 1992 m. Lietuvos morfologų draugija: pirmininkas 2001-2006 m. Lietuvos archeologijos draugija: narys nuo 1988 m.
 • Narystė leidinių redakcinėse kolegijose: Papers on Anthropology (Tartu universitetas, Estija); Anthropologischer Anzeiger (Vokietija); Bioarchaeology International (JAV) (associate editor); Anthropological Review. The Journal of Polish Anthropological Society (Lenkija); Lietuvos archeologija; Archaeologia Baltica; Acta Medica Lituanica (vyriausiasis redaktorius).
 • Dalyvavimas įvairiose organizacijose, mokslo bei švietimo programose, darbo grupėse, konsultaciniai darbai:
  2005-2010 – Lietuvos bioetikos komiteto kolegija (narys);
  2006-2010 – Studijų kokybės vertinimo centro ekspertų taryba (narys);
  2008-2010 – Lietuvos mokslo tarybos GTM komitetas (narys);
  2009-2015 – Nacionalinės Lituanistikos plėtros programos vykdymo grupė (narys);
  2009-2010 – Nacionalinės mokslo programos „Lėtinės neinfekcinės ligos“ rengimo grupė (narys);
  nuo 2010 – Lietuvos Istorijos instituto mokslo taryba (narys);
  2010-2015 – Nacionalinės mokslo programos „Lėtinės neinfekcinės ligos“ vykdymo grupė (narys); nuo 2015 – Gamtos tyrimų centro mokslo taryba (narys).
 • Kiti svarbesni tyrinėjimo darbai:
  nuo 1989 – pokario rezistentų kapaviečių tyrimai;
  1989-1990 – Estijos Respublikos (1918-1940) prezidento Konstantino Pätso palaikų identifikavimas;
  1994-1998 – KGB aukų Tuskulėnų masinės kapavietės Vilniuje ekshumavimo, tyrimų ir identifikavimo darbo grupės narys;
  nuo 1998 – palaidojimų Lietuvos bažnyčių kriptose tyrimai (Kultūros vertybių apsaugos departamento programos);
  2002 – Napoleono karių masinės kapavietės (1812 m.) tyrimai;
  2004-2009 – Dubingių piliavietėje rastų Radvilų giminės palaikų identifikavimas;
  2017-2019 – Gedimino kalne užkastų 1863-1864 m. sukilėlių palaikų identifikavimas.
 • Valstybiniai apdovanojimai: Estijos Respublikos “Terra Marianna” V-to laipsnio ordinas (2005 m.).