Žydrūnė Miliauskienė

Docentė Žydrūnė Miliauskienė baigė biologijos mokslų magistratūrą Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete. Nuo 1998 m. dirba Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedroje. 2005 m. yra apgynusi disertaciją tema „Senųjų Lietuvos gyventojų biologinės būklės ir sveikatos rodikliai“. Nuo 1998 m. dalyvauja įvairių Lietuvos kapinynų antropologiniuose tyrimuose, taip pat Napoleono karių masinės kapavietės Vilniuje, I pasaulinio karo vokiečių karo ligoninės kapavietės Panevėžyje, Latvijos akmens amžiaus Zvejniekų kapinyno tyrimuose Rygoje. Žydrūnė Miliauskienė yra paskelbusi 18 mokslinių publikacijų recenzuojamuose Lietuvos ir užsienio žurnaluose, savo tyrimus nuolat pristatinėja tarptautinėse konferencijose (European Meeting of the Palaeopathology Association, Congress of the European Anthropological Association, International Symposium on Dental Morphology, Baltic Bioarchaeology Meeting ir kt.), projektinėje veikloje bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio mokslininkais, dėsto žmogaus anatomijos, žmogaus biologijos, bioarcheologijos kursus Vilniaus universiteto Medicinos ir Istorijos fakultetų studentams. Mokslinių interesų kryptys: dantų paleopatologija, bioarcheologija, žmogaus biologija.